Home Oud

as-Salāmu ʿalaykum wa-raḥmatu llāhi wa-barakātuhu

 

 

Mededeling: Tijd van het Magrib-gebed

As-Salaamoe3leikum wa ra7matullaahi wa barakatuhu beste broeders en zusters,

Zoals je weet hebben wij gebedslijsten waar de tijden van de gebeden op staan. Hierbij hebben wij dezelfde tijden als die door vele moskeeën in Den Haag worden gehanteerd. Echter zijn wij nu tot de ontdekking gekomen, op basis van visuele observatie, dat de tijd op de lijst van ‘Isha (de eindtijd om het magrib-gebed te verrichten) te laat is. Hierdoor willen wij je bij deze erop wijzen dat na de start van magrib u ongeveer 50 minuten heeft om Magrib op tijd te bidden. Doe je dit niet dan is er een grote kans dat je magrib te laat hebt gebeden. De tijd van Magrib houdt op wanneer de rode gloed in de lucht verdwijnt, dit is het begin van de ‘Isha – tijd. In Nederland is nog niet zeker wanneer dit het geval is.

In de moskee zal het ‘Isha-gebed wel plaatsvinden volgens de tijd van de kalender.

Verspreid dit bericht alsjeblieft ook onder je naasten.

Excuses voor het ongemak.

Wassalaam

Bestuur IGN moskee al-Ichlaas (geadviseerd door onze imam Tarek Hassan)

lid worden doneren

 

Gebedstijden

26 maart 2023
Prayer Begins
Fajr00:00
Sunrise00:00
Zuhr00:00
Asr00:00
Maghrib00:00
Isha00:00

Klik hier voor de uitgebreide gebedstijden


 

De profeet (saw) heeft gezegd: “Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en iedere mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Dus als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een emigratie omwille van Allah en Zijn Boodschapper. En als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te huwen, dan is zijn emigratie omwille van datgene waarvoor hij is geëmigreerd.”

al-Boekharie en Muslim

 

Schuiven naar boven